Naturhistorisk museums nettbutikk og museumsbutikk beliggende i Botanisk hage, er en del av Utadrettet seksjon ved Naturhistorisk museum i Oslo. Vårt utvalg av varer skal speile hva vi stiller ut, forsker på og formidler ved museet. Det betyr at vi kan boltre oss innen fagfeltene geologi, paleontologi, zoologi, botanikk og mykologi.

Utvalget håper vi skal pirre nysgjerrigheten til liten og stor, gi inspirasjon, nytte og glede.

I nettbutikken finner du først og fremst produkter museet delvis selv designer og setter i produksjon, sammen med et utvalg produkter du ikke finner så mange andre steder og som vi er glade for å ha i vårt sortiment.