Sortér visning på: Navn / Pris
Lag din egen eng - på Østlandet! Naturhistorisk museums frøpakker inneholder frø fra tre ulike ville. vanlige norske engplanter. samlet inn på enger i Oslo.
De bør kun såes ut eller plantes ut på Østlandet.
Vedlagt pakkene følger en beskrivelse på hvordan du best lykkes med å anlegge en blomstereng. Da er du med på å bevare et rikere artsmangfold av både planter og insekter.