Sortér visning på: Navn / Pris
De fleste av våre bøker er forfattet av ansatte, tidligere ansatte eller av personer som på ulikt vis har vært eller er knyttet til museet. Noen handler om vårt museum. I museumsbutikken har vi et langt bredere utvalg innen våre fagfelt som er botanikk, geologi, paleontologi, mykologi og zoologi.
Trilobittene på Slemmestad
Kr 135,00
Hvem drepte amonitten?
Kr 135,00
Livsfarlig leksikon
Kr 249,00
Jørn Hurums trilogi
Kr 450,00
Blekksprutens selvportrett
Kr 119,00
Dinosaurene på Svalbard
Kr 119,00
Norsk mineralbok
Kr 595,00
Geologiske turer i Oslo-traktene
Kr 349,00
Så et frø!
Kr 199,00
Utrolige dinosaurer
Kr 119,00
Christen Smith. botaniker og økonom
Kr 50,00
Sjøskorpionen på Ringerike
Kr 299,00