De fleste av våre bøker er forfattet av ansatte, tidligere ansatte eller av personer som på ulikt vis har vært eller er knyttet til museet. Noen handler om vårt museum. I museumsbutikken har vi et langt bredere utvalg innen våre fagfelt som er botanikk, geologi, paleontologi, mykologi og zoologi.
Kr 50,00
Varenummer: 9788203229657
I selvstendighetsåret 1814 ble Christen Smith [1785-1816] utnevnt til professor ved Det Kgl Frederiks Universitet i Christiania . Han var utdannet lege. men hadde også studert botanikk i København og ble utnevnt til den første bestyrer av Botanisk hage i Oslo. Hit kom han aldri. han døde på en ekspedisjon i Kongo bare 31 år. Dette er biografien om Christen Smith.
Utgitt første gang 2004. på nytt i 2014
Forfatter: Preben Munthe
Antall sider: 383