Kr 150,00
Varenummer: 6 for 5 Korsmokort
Pakken inneholder seks forskjellige motiver inkludert seks konvolutter.
Doble kort med blanke innsider
Størrelse: 15 x 10.5 cm
Selges også enkeltvis.

Motiv:
Ramsløk. Allium ursinum [hentet fra Korsmos ugrasplansje nr 52]
Geitrams. Epilobium angustifolium [hentet fra Korsmos ugrasplansje nr 88]
Åkerkvein /Agrostis spica-venti og Tunrapp/Poa annua [hentet fra Korsmos ugrasplansje nr 67]
Stemorsblomst/Viola tricolor [Hentet fra Korsmos ugrasplansje nr 70]
Kornblom/Centaurea cyanus og Klinte/Agrostemma githago [hentet fra Korsmos ugrasplansje nr 9]
Kornvalmue/Papaver rhoeas [hentet fra Korsmos ugrasplansje nr 38]