Kr 20,00
Varenummer: 7090044261119
Chrysolina graminis [kjempebladbille] var oppført på den norske Rødlista over truete arter fra 2010. men er etter målrettede undersøkelser fjernet fra rødlista da den ikke lenger er truet.

Fotografiet er tatt i bildeserier på opptil 50 bilder ved en metode som kalles digital makrofotografering. Fokus flyttes i små steg.
og et dataprogram velger ut de delene av hvert bilde som er i fokus.
Til slutt settes dette sammen til et bilde hvor alle detaljer er sylskarpt gjengitt.

Fotograf Karsten Sund har arbeidet ved NHMs insektsamlinger siden 1980.

Størrelse: 15 x 15 cm