Kr 20,00
Varenummer: 7090044261102
Symmerus nobilis [som ikke har et norsk navn. men er en soppmygg] er oppført som nær truet i den norske Rødlista over truete arter.

Fotografiet er tatt i bildeserier på opptil 50 bilder ved en metode som kalles digital makrofotografering. Fokus flyttes i små steg.
og et dataprogram velger ut de delene av hvert bilde som er i fokus.
Til slutt settes dette sammen til et bilde hvor alle detaljer er sylskarpt gjengitt.

Fotograf Karsten Sund har arbeidet ved NHMs insektsamlinger siden 1980.

Format: 15 x 15 cm