Kr 15,00
Varenummer: 7090044261096
Karminspinneren er oppført som sterkt truet i den norske Rødlista over truete arter.

Fotografiet er tatt i bildeserier på opptil 50 bilder ved en metode som kalles digital makrofotografering. Fokus flyttes i små steg og et dataprogram velger ut de delene av hvert bilde som er i fokus.
Til slutt settes dette sammen til et bilde hvor alle detaljer er sylskarpt gjengitt.

Fotograf Karsten Sund har arbeidet ved NHMs insektsamlinger siden 1980.

Format: 15 x 15 cm [kun kort]