Kr 20,00
Varenummer: 7090044261089
Lakrismjeltblåvinge. Plebejus argyrognomon.
Arten ble trolig utryddet i Norge omkring 2015.

Fotografiet er tatt i bildeserier på opptil 50 bilder ved en metode som kalles digital makrofotografering. Fokus flyttes i små steg.
og et dataprogram velger ut de delene av hvert bilde som er i fokus.
Til slutt settes dette sammen til et bilde hvor alle detaljer er sylskarpt gjengitt.

Fotograf Karsten Sund har arbeidet ved NHMs insektsamlinger siden 1980.

Størrelse: 15 x 15 cm