Kr 20,00
Varenummer: 7090044261171
Format: 15 x 15 cm [kun kort]
Motiv: Denne mikrometeoritten som er på størrelse med et sandkorn ble funnet i takrenna på Brøggers hus [tidligere Geologisk museum] ved Naturhistorisk museum i 2019.
Foto: Jan Braly og Jon Larsen
Romstein. meteoritter og stjernestøv-
Kr 290,00