De fleste av våre bøker er forfattet av ansatte, tidligere ansatte eller av personer som på ulikt vis har vært eller er knyttet til museet. Noen handler om vårt museum. I museumsbutikken har vi et langt bredere utvalg innen våre fagfelt som er botanikk, geologi, paleontologi, mykologi og zoologi.
Kr 299,00
Varenummer: 9788279653844
UTSOLGT FRA FORLAGET.
Hvordan vi oppfatter ugress. er opp til øyet som ser. De kan være til nytte eller besvær. Emil Korsmo forklarte det med at" ugress er planter som vokser på feil sted". I denne boka viser Korsmos klassiske plansjer vekstene fra sin vakreste side. De 90 plansjene med totalt 138 arter følges av en oppdatert beskrivelse av hvor plantene kommer fra og hvor de vokser i dag. om deres kulturtradisjon og deres anvendelse som både medisin og mat. Forfatter Liv Borgen er professor emeritus i botanikk og tidligere leder av Botanisk hage i Oslo. Originale Korsmo-plansjer trykket på 1930-tallet kan bestilles separat.
Strandvindel plansje nr 25
Kr 375,00
Småkattost og dvergkattost plansje nr 34
Kr 375,00
Korsmokort "6 for 5" [sett1]
Kr 150,00