Kr 125,00
Varenummer: 092389237085
Naturtro plysjfugl med autentisk fuglesang.
Mål: lengde 15 cm.
Produsert av Wild republic.

Sandlo er en fugleart i lofamilien.

Den er en liten vadefugl med brungrå overside. hvit buk. og med karakteristiske svarte fargetegninger på bryst og hode. Sandlo er utbredt i det meste av Norge. og den hekker både langs kysten og på snaufjellet.
Sandloens diett består i hovedsak av bløtdyr. krepsdyr. børsteormer og insekter.
Sandlo er en typisk trekkfugl. Fugler som hekker i Europa. overvintrer langs kystene av Vest-Europa. i Middelhavsområdet og langs vestkysten av Afrika.