De fleste av våre bøker er forfattet av ansatte, tidligere ansatte eller av personer som på ulikt vis har vært eller er knyttet til museet. Noen handler om vårt museum. I museumsbutikken har vi et langt bredere utvalg innen våre fagfelt som er botanikk, geologi, paleontologi, mykologi og zoologi.
Kr 349,00
Varenummer: 9788230021743
Denne utgaven [utkommet i 2021] er et opptrykk av originalutgaven fra 1974. med nytt forord av Liv Borgen og en introduksjon av prosjektet "Mennesker og planter i fortid og fremtid".
Ove Arbo Høegs spesialitet var paleobotanikk. vitenskapen om fortidens plantevekst . Gjennom mer enn 50 år samlet han plantenavn i norsk bygdemål og opplysninger om hva folk har brukt de ville vekstene til. skikker. tro og overtro som har med planter å gjøre. Denne boka inneholder et konsentrat av hans innsamlinger satt inn i en større sammenheng.
Antall sider: 751