De fleste av våre bøker er forfattet av ansatte, tidligere ansatte eller av personer som på ulikt vis har vært eller er knyttet til museet. Noen handler om vårt museum. I museumsbutikken har vi et langt bredere utvalg innen våre fagfelt som er botanikk, geologi, paleontologi, mykologi og zoologi.
Kr 470,00
Varenummer: 9788230358832
Norges mineraler er en oppdatert versjon av Norges mineraler som ble utgitt i 2010 av Rune Selbekk.

Denne utgaven inneholder oppdatering av vår viten om norske mineraler som er funnet de siste årene og det er antatt at siden 2010 har antallet kjente mineraler steget med nesten 20%.

Lars. O. Kvamsdal har samlet mineraler siden barnsbein og har de siste ni årene jobbet som frivillig med Naturhistorisk Museums mineralsamling.