Kr 30,00
Varenummer: 7090044261430
Dobbelt postkort m/ konvolutt.

15 x 15 cm

Motivet er fotografert og kortene er produsert av Naturhistorisk museum i Oslo.

Sidensvans - Bombycilla garrulus
I Norge hekker de fleste sidensvanser i Øst-Finnmarks barskoger. men den har etter hvert blitt vanligere helt sør til Innlandet. Om vinteren kan vi også se flokker
av sidensvanser i det sørligste Norge. dit de trekker
på jakt etter frukt og bær. Naturhistorisk museums samlinger er med på å kartlegge endringer
i utbredelsen av slike arter.
6 for 5 NHM kort fra samlingene
Kr 150,00