Lag din egen eng - på Østlandet! Naturhistorisk museums frøpakker inneholder frø fra tre ulike ville. vanlige norske engplanter. samlet inn på enger i Oslo.
De bør kun såes ut eller plantes ut på Østlandet.
Vedlagt pakkene følger en beskrivelse på hvordan du best lykkes med å anlegge en blomstereng. Da er du med på å bevare et rikere artsmangfold av både planter og insekter.
Utsolgt for sesongen 2022. Nye frø kommer ved årsskiftet 2022/2023
Kr 100,00
Varenummer: 802009
Fiberlin. som også kalles spinnelin. er en ettårig plante med lange stengler [70-120 cm] med få sideskudd. I stengelen finnes bunter med sterke fibre som kan spinnes til tråd.
Lin skal sås grunt. ikke mer enn 2-3 cm dypt. Såmengden bør være 12-16 g per m2. Tid for å så er avhengig av hvor i Norge man bor og været på forsommeren. Her på Østlandet sår man mellom 7.-20. mai.
Man kan så lin i pallekasser.
Vil du vite mer om lin? Gå gjerne inn på nettsiden til Norges Linforening: norges-linforening.no