Sortér visning på: Navn / Pris
Norsk Hydro sponset Emil Korsmo med opptrykk av hele 90 plansjer med totalt 138 arter på 1930-tallet. Disse ble distribuert over hele verden, med vitenskapelig plantenavn i tillegg til norsk, engelsk , tysk og fransk.

Det er restopplaget av de vakre litografiske trykkene fra 1930-tallet som selges.

De er i litt ulik grad preget av tidens tann, men motivene er like vakre.

Trykkplatene ble bombet under 2. verdenskrig så de vil ikke kunne trykkes på samme måte igjen.

Alle har samme format : 64 cm x 84 cm
Honningkarse plansje nr 90
Kr 300,00
Engsyre og småsyre plansje nr 89
Kr 300,00
Geitrams plansje nr 88
Kr 300,00
Skogsnelle plansje nr 87
Kr 300,00
Vass-slirekne plansje nr 86
Kr 300,00
Kveke plansje nr 85
Kr 300,00
Stormaure plansje nr 84
Kr 300,00
Ryllik plansje nr 83
Kr 300,00
Hvitbladtistel plansje nr 82
Kr 300,00
Engtjæreblom og hanekam plansje nr 81
Kr 300,00
Lyssiv og knappsiv plansje nr 80
Kr 300,00
Englodnegress og finnskjegg plansje nr 79
Kr 300,00