Sortér visning på: Navn / Pris
Norsk Hydro sponset Emil Korsmo med opptrykk av hele 90 plansjer med totalt 138 arter på 1930-tallet. Disse ble distribuert over hele verden, med vitenskapelig plantenavn i tillegg til norsk, engelsk , tysk og fransk.

Det er restopplaget av de vakre litografiske trykkene fra 1930-tallet som selges.

De er i litt ulik grad preget av tidens tann, men motivene er like vakre.

Trykkplatene ble bombet under 2. verdenskrig så de vil ikke kunne trykkes på samme måte igjen.

Alle har samme format : 64 cm x 84 cm
Nyseryllik plansje nr 54
Kr 375,00
Myrtistel plansje nr 41
Kr 375,00
Myrsnelle plansje nr 28
Kr 375,00
Mjødurt plansje nr 21
Kr 375,00
Meldestokk plansje nr 2
Kr 375,00
Markkarse og hvitdodre plansje nr 39
Kr 375,00
Lyssiv og knappsiv plansje nr 80
Kr 375,00
Løvetann plansje nr 17
Kr 375,00
Linbendel og vassarve plansje nr 7
Kr 375,00
Landøyda plansje nr 42
Kr 375,00
Kveke plansje nr 85
Kr 375,00
Kvassdå og guldå plansje nr 37
Kr 375,00