Sortér visning på: Navn / Pris
Norsk Hydro sponset Emil Korsmo med opptrykk av hele 90 plansjer med totalt 138 arter på 1930-tallet. Disse ble distribuert over hele verden, med vitenskapelig plantenavn i tillegg til norsk, engelsk , tysk og fransk.

Det er restopplaget av de vakre litografiske trykkene fra 1930-tallet som selges.

De er i litt ulik grad preget av tidens tann, men motivene er like vakre.

Trykkplatene ble bombet under 2. verdenskrig så de vil ikke kunne trykkes på samme måte igjen.

Alle har samme format : 64 cm x 84 cm
Gulrot plansje nr 11
Kr 300,00
Burot plansje nr 13
Kr 300,00
Åkersvinerot plansje nr 19
Kr 300,00
Hestehov plansje nr 24
Kr 300,00
Dauvnesle plansje nr 27
Kr 300,00
Åkertistel plansje nr 29
Kr 300,00
Åkervindel plansje nr 30
Kr 300,00
Engsmelle plansje nr 44
Kr 300,00
Åkersnelle plansje nr 56
Kr 300,00
Åkerdylle plansje nr 57
Kr 300,00
Balderbrå plansje nr 73
Kr 300,00
Honningkarse plansje nr 90
Kr 300,00