Sortér visning på: Navn / Pris
Norsk Hydro sponset Emil Korsmo med opptrykk av hele 90 plansjer med totalt 138 arter på 1930-tallet. Disse ble distribuert over hele verden, med vitenskapelig plantenavn i tillegg til norsk, engelsk , tysk og fransk.

Det er restopplaget av de vakre litografiske trykkene fra 1930-tallet som selges.

De er i litt ulik grad preget av tidens tann, men motivene er like vakre.

Trykkplatene ble bombet under 2. verdenskrig så de vil ikke kunne trykkes på samme måte igjen.

Alle har samme format : 64 cm x 84 cm
Meldestokk plansje nr 2
Kr 300,00
Svartsøtvier plansje nr 6
Kr 300,00
Mjødurt plansje nr 21
Kr 300,00
Strandvindel plansje nr 25
Kr 300,00
Myrsnelle plansje nr 28
Kr 300,00
Svinemelde plansje nr 33
Kr 300,00
Myrtistel plansje nr 41
Kr 300,00
Ugressklokke plansje nr 50
Kr 300,00
Nyseryllik plansje nr 54
Kr 300,00
Strandrør plansje nr 55
Kr 300,00
Sypressvortemelk plansje nr 58
Kr 300,00
Torskemunn plansje nr 59
Kr 300,00