Sortér visning på: Navn / Pris
Norsk Hydro sponset Emil Korsmo med opptrykk av hele 90 plansjer med totalt 138 arter på 1930-tallet. Disse ble distribuert over hele verden, med vitenskapelig plantenavn i tillegg til norsk, engelsk , tysk og fransk.

Det er restopplaget av de vakre litografiske trykkene fra 1930-tallet som selges.

De er i litt ulik grad preget av tidens tann, men motivene er like vakre.

Trykkplatene ble bombet under 2. verdenskrig så de vil ikke kunne trykkes på samme måte igjen.

Alle har samme format : 64 cm x 84 cm
Brakkvalmue og kornvalmue plansje nr 38
Kr 300,00
Engsoleie og krypsoleie plansje nr 47
Kr 300,00
Åkerkvein og tunrapp plansje nr 67
Kr 300,00
Bulmeurt og lodnevikke plansje nr 71
Kr 300,00
Blåmunke og rødknapp plansje nr 75
Kr 300,00
Engkarse og sandskrinneblom plansje 77
Kr 300,00
Englodnegress og finnskjegg plansje nr 79
Kr 300,00
Engtjæreblom og hanekam plansje nr 81
Kr 300,00
Engsyre og småsyre plansje nr 89
Kr 300,00