Sortér visning på: Navn / Pris
Norsk Hydro sponset Emil Korsmo med opptrykk av hele 90 plansjer med totalt 138 arter på 1930-tallet. Disse ble distribuert over hele verden, med vitenskapelig plantenavn i tillegg til norsk, engelsk , tysk og fransk.

Det er restopplaget av de vakre litografiske trykkene fra 1930-tallet som selges.

De er i litt ulik grad preget av tidens tann, men motivene er like vakre.

Trykkplatene ble bombet under 2. verdenskrig så de vil ikke kunne trykkes på samme måte igjen.

Alle har samme format : 64 cm x 84 cm
Smånesle og tranehals plansje nr 5
Kr 375,00
Sølvbunke plansje nr 12
Kr 375,00
Skvallerkål plansje nr 23
Kr 375,00
Storkvein plansje nr 26
Kr 375,00
Småkattost og dvergkattost plansje nr 34
Kr 375,00
Stivdylle og haredylle plansje nr 35
Kr 375,00
Stolt-Henrik plansje nr 45
Kr 375,00
Soleihov og vårkål plansje nr 48
Kr 375,00
Stormaure plansje nr 84
Kr 375,00
Skogsnelle plansje nr 87
Kr 375,00