Sortér visning på: Navn / Pris
De fleste av våre bøker er forfattet av ansatte, tidligere ansatte eller av personer som på ulikt vis har vært eller er knyttet til museet. Noen handler om vårt museum. I museumsbutikken har vi et langt bredere utvalg innen våre fagfelt som er botanikk, geologi, paleontologi, mykologi og zoologi.
Blekksprutens selvportrett
Kr 119,00
Botanisk hage 1814 - 2014
Kr 295,00
Brennmanet-effekten
Kr 199,00
Christen Smith. botaniker og økonom
Kr 50,00
Dinosaurene på Svalbard
Kr 119,00
Flora Norvegica Radiographica
Kr 399,00
Geologiske turer i Oslo-traktene
Kr 349,00
Hvem drepte amonitten?
Kr 135,00
Ida av Jørn Hurum
Kr 329,00
Jørn Hurums trilogi
Kr 450,00
Livsfarlig leksikon
Kr 249,00
Monsterøglene av Jørn Hurum
Kr 299,00