Sortér visning på: Navn / Pris
De fleste av våre bøker er forfattet av ansatte, tidligere ansatte eller av personer som på ulikt vis har vært eller er knyttet til museet. Noen handler om vårt museum. I museumsbutikken har vi et langt bredere utvalg innen våre fagfelt som er botanikk, geologi, paleontologi, mykologi og zoologi.
Christen Smith. botaniker og økonom
Kr 50,00
Se en plante!
Kr 75,00
Vitenskap og nasjon
Kr 100,00
Utrolige dinosaurer
Kr 119,00
Dinosaurene på Svalbard
Kr 119,00
Blekksprutens selvportrett
Kr 119,00
Ulvetider. pocket
Kr 129,00
Hvem drepte amonitten?
Kr 135,00
Trilobittene på Slemmestad
Kr 135,00
Norges eneste dinosaurfunn
Kr 135,00
Slik levde T-rex
Kr 149,00
Så et frø!
Kr 199,00