Kr 150,00
Varenummer: Petter Bøckmans favorittplakater III
Astronomi er trolig den eldste av vitenskapene.
Vi har hatt en mer eller mindre moderne forståelse av Solsystemet siden Galileo Galeis tid. bare mengden detaljer skiller.
«The Solar System» fra 1884 er et sammendrag av 1800-tallets astronomiske nyvinninger. hvor både Neptun og de mange dvergplanetene i Asteroidebelter ble oppdaget.
Det skulle nesten et halvt århundre før Pluto ble funnet. Illustrasjonene av årstider og kompassrosa på høyre side vitner om at astronomi den gang fortsatt ført og fremst var en nyttevitenskap. som grunnlaget for tidsregning og navigasjon.