Kr 150,00
Varenummer: Petter Bøckmans favorittplakater III
Astronomi er trolig den eldste av vitenskapene.
Vi har hatt en mer eller mindre moderne forståelse av Solsystemet siden Galileo Galileis tid. Bare mengden detaljer skiller.
«The Solar System» fra 1884 er et sammendrag av 1800-tallets astronomiske nyvinninger hvor både Neptun og de mange dvergplanetene i Asteroidebeltet ble oppdaget.
Det skulle gå nesten et halvt århundre før Pluto ble funnet. Illustrasjonene av årstider og kompassrosen på høyre side vitner om at astronomi den gang fortsatt først og fremst var en nyttevitenskap som gav grunnlag for tidsregning og navigasjon.

MåL: 50 x 70 cm