Sortér visning på: Navn / Pris
Norsk Hydro sponset Emil Korsmo med opptrykk av hele 90 plansjer med totalt 138 arter på 1930-tallet. Disse ble distribuert over hele verden, med vitenskapelig plantenavn i tillegg til norsk, engelsk , tysk og fransk.

Det er restopplaget av de vakre litografiske trykkene fra 1930-tallet som selges.

De er i litt ulik grad preget av tidens tann, men motivene er like vakre.

Trykkplatene ble bombet under 2. verdenskrig så de vil ikke kunne trykkes på samme måte igjen.

Alle har samme format : 64 cm x 84 cm
Åkerdylle plansje nr 57
Kr 375,00
Åkerkvein og tunrapp plansje nr 67
Kr 375,00
Åkersnelle plansje nr 56
Kr 375,00
Åkersvinerot plansje nr 19
Kr 375,00
Åkertistel plansje nr 29
Kr 375,00
Åkervindel plansje nr 30
Kr 375,00
Balderbrå plansje nr 73
Kr 375,00
Blåmelde og frømelde plansje nr 32
Kr 375,00
Blåmunke og rødknapp plansje nr 75
Kr 375,00
Brakkvalmue og kornvalmue plansje nr 38
Kr 375,00