Sortér visning på: Navn / Pris
Norsk Hydro sponset Emil Korsmo med opptrykk av hele 90 plansjer med totalt 138 arter på 1930-tallet. Disse ble distribuert over hele verden, med vitenskapelig plantenavn i tillegg til norsk, engelsk , tysk og fransk.

Det er restopplaget av de vakre litografiske trykkene fra 1930-tallet som selges.

De er i litt ulik grad preget av tidens tann, men motivene er like vakre.

Trykkplatene ble bombet under 2. verdenskrig så de vil ikke kunne trykkes på samme måte igjen.

Alle har samme format : 64 cm x 84 cm
Bulmeurt og lodnevikke plansje nr 71
Kr 375,00
Burot plansje nr 13
Kr 375,00
Byhøymole plansje nr 78
Kr 375,00
Dauvnesle plansje nr 27
Kr 375,00
Engkarse og sandskrinneblom plansje 77
Kr 375,00
Englodnegress og finnskjegg plansje nr 79
Kr 375,00
Engsmelle plansje nr 44
Kr 375,00
Engsoleie og krypsoleie plansje nr 47
Kr 375,00
Engsyre og småsyre plansje nr 89
Kr 375,00
Engtjæreblom og hanekam plansje nr 81
Kr 375,00
Følblom og prestekrage plansje nr 76
Kr 375,00
Gåsemure og blåkoll plansje nr 18
Kr 375,00