Sortér visning på: Navn / Pris
Norsk Hydro sponset Emil Korsmo med opptrykk av hele 90 plansjer med totalt 138 arter på 1930-tallet. Disse ble distribuert over hele verden, med vitenskapelig plantenavn i tillegg til norsk, engelsk , tysk og fransk.

Det er restopplaget av de vakre litografiske trykkene fra 1930-tallet som selges.

De er i litt ulik grad preget av tidens tann, men motivene er like vakre.

Trykkplatene ble bombet under 2. verdenskrig så de vil ikke kunne trykkes på samme måte igjen.

Alle har samme format : 64 cm x 84 cm
Ugressklokke plansje nr 50
Kr 375,00
Vass-slirekne plansje nr 86
Kr 375,00
Vegkarse plansje nr 60
Kr 375,00
Vegtistel plansje nr 74
Kr 375,00
Vindeslirekne og klengemaure plansje nr 61
Kr 375,00
Vinterkarse plansje nr 15
Kr 375,00