Sortér visning på: Navn / Pris
Norsk Hydro sponset Emil Korsmo med opptrykk av hele 90 plansjer med totalt 138 arter på 1930-tallet. Disse ble distribuert over hele verden, med vitenskapelig plantenavn i tillegg til norsk, engelsk , tysk og fransk.

Det er restopplaget av de vakre litografiske trykkene fra 1930-tallet som selges.

De er i litt ulik grad preget av tidens tann, men motivene er like vakre.

Trykkplatene ble bombet under 2. verdenskrig så de vil ikke kunne trykkes på samme måte igjen.

Alle har samme format : 64 cm x 84 cm
Markkarse og hvitdodre plansje nr 39
Kr 375,00
Meldestokk plansje nr 2
Kr 375,00
Mjødurt plansje nr 21
Kr 375,00
Myrsnelle plansje nr 28
Kr 375,00
Myrtistel plansje nr 41
Kr 375,00
Nyseryllik plansje nr 54
Kr 375,00
Ormrot plansje nr 51
Kr 375,00
Ramsløk og sibirgressløk plansje nr 52
Kr 375,00
Rugfaks plansje nr 40
Kr 375,00