Sortér visning på: Navn / Pris
Norsk Hydro sponset Emil Korsmo med opptrykk av hele 90 plansjer med totalt 138 arter på 1930-tallet. Disse ble distribuert over hele verden, med vitenskapelig plantenavn i tillegg til norsk, engelsk , tysk og fransk.

Det er restopplaget av de vakre litografiske trykkene fra 1930-tallet som selges.

De er i litt ulik grad preget av tidens tann, men motivene er like vakre.

Trykkplatene ble bombet under 2. verdenskrig så de vil ikke kunne trykkes på samme måte igjen.

Alle har samme format : 64 cm x 84 cm
Engkarse og sandskrinneblom plansje 77
Kr 375,00
Følblom og prestekrage plansje nr 76
Kr 375,00
Blåmunke og rødknapp plansje nr 75
Kr 375,00
Vegtistel plansje nr 74
Kr 375,00
Balderbrå plansje nr 73
Kr 375,00
Bulmeurt og lodnevikke plansje nr 71
Kr 375,00
Krokhals og åkerminneblom plansje nr 68
Kr 375,00
Åkerkvein og tunrapp plansje nr 67
Kr 375,00
Svimling og floghavre plansje nr 66
Kr 375,00