Sortér visning på: Navn / Pris
Norsk Hydro sponset Emil Korsmo med opptrykk av hele 90 plansjer med totalt 138 arter på 1930-tallet. Disse ble distribuert over hele verden, med vitenskapelig plantenavn i tillegg til norsk, engelsk , tysk og fransk.

Det er restopplaget av de vakre litografiske trykkene fra 1930-tallet som selges.

De er i litt ulik grad preget av tidens tann, men motivene er like vakre.

Trykkplatene ble bombet under 2. verdenskrig så de vil ikke kunne trykkes på samme måte igjen.

Alle har samme format : 64 cm x 84 cm
Åkervindel plansje nr 30
Kr 300,00
Åkertistel plansje nr 29
Kr 300,00
Myrsnelle plansje nr 28
Kr 300,00
Dauvnesle plansje nr 27
Kr 300,00
Storkvein plansje nr 26
Kr 300,00
Strandvindel plansje nr 25
Kr 300,00
Hestehov plansje nr 24
Kr 300,00
Skvallerkål plansje nr 23
Kr 300,00
Strandløk og vill-løk plansje nr 22
Kr 300,00
Mjødurt plansje nr 21
Kr 300,00
Hundekjeks plansje nr 20
Kr 300,00
Åkersvinerot plansje nr 19
Kr 300,00