Sortér visning på: Navn / Pris
Norsk Hydro sponset Emil Korsmo med opptrykk av hele 90 plansjer med totalt 138 arter på 1930-tallet. Disse ble distribuert over hele verden, med vitenskapelig plantenavn i tillegg til norsk, engelsk , tysk og fransk.

Det er restopplaget av de vakre litografiske trykkene fra 1930-tallet som selges.

De er i litt ulik grad preget av tidens tann, men motivene er like vakre.

Trykkplatene ble bombet under 2. verdenskrig så de vil ikke kunne trykkes på samme måte igjen.

Alle har samme format : 64 cm x 84 cm
Gåsemure og blåkoll plansje nr 18
Kr 375,00
Løvetann plansje nr 17
Kr 375,00
Krushøymole plansje nr 16
Kr 375,00
Vinterkarse plansje nr 15
Kr 375,00
Burot plansje nr 13
Kr 375,00
Sølvbunke plansje nr 12
Kr 375,00
Gulrot plansje nr 11
Kr 375,00
Krusetistel plansje nr 10
Kr 375,00
Kornblom og klinte plansje nr 9
Kr 375,00
Linbendel og vassarve plansje nr 7
Kr 375,00