Sortér visning på: Navn / Pris
Norsk Hydro sponset Emil Korsmo med opptrykk av hele 90 plansjer med totalt 138 arter på 1930-tallet. Disse ble distribuert over hele verden, med vitenskapelig plantenavn i tillegg til norsk, engelsk , tysk og fransk.

Det er restopplaget av de vakre litografiske trykkene fra 1930-tallet som selges.

De er i litt ulik grad preget av tidens tann, men motivene er like vakre.

Trykkplatene ble bombet under 2. verdenskrig så de vil ikke kunne trykkes på samme måte igjen.

Alle har samme format : 64 cm x 84 cm
Landøyda plansje nr 42
Kr 300,00
Myrtistel plansje nr 41
Kr 300,00
Rugfaks plansje nr 40
Kr 300,00
Markkarse og hvitdodre plansje nr 39
Kr 300,00
Brakkvalmue og kornvalmue plansje nr 38
Kr 300,00
Kvassdå og guldå plansje nr 37
Kr 300,00
Stivdylle og haredylle plansje nr 35
Kr 300,00
Småkattost og dvergkattost plansje nr 34
Kr 300,00
Svinemelde plansje nr 33
Kr 300,00
Blåmelde og frømelde plansje nr 32
Kr 300,00
Tungress og vasspepper plansje nr 31
Kr 300,00