Sortér visning på: Navn / Pris
Norsk Hydro sponset Emil Korsmo med opptrykk av hele 90 plansjer med totalt 138 arter på 1930-tallet. Disse ble distribuert over hele verden, med vitenskapelig plantenavn i tillegg til norsk, engelsk , tysk og fransk.

Det er restopplaget av de vakre litografiske trykkene fra 1930-tallet som selges.

De er i litt ulik grad preget av tidens tann, men motivene er like vakre.

Trykkplatene ble bombet under 2. verdenskrig så de vil ikke kunne trykkes på samme måte igjen.

Alle har samme format : 64 cm x 84 cm
Nyseryllik plansje nr 54
Kr 375,00
Stornesle plansje nr 53
Kr 375,00
Ramsløk og sibirgressløk plansje nr 52
Kr 375,00
Ormrot plansje nr 51
Kr 375,00
Ugressklokke plansje nr 50
Kr 375,00
Krossknapp og åkermynte plansje nr 49
Kr 375,00
Soleihov og vårkål plansje nr 48
Kr 375,00
Engsoleie og krypsoleie plansje nr 47
Kr 375,00
Høymole plansje nr 46
Kr 375,00
Stolt-Henrik plansje nr 45
Kr 375,00
Engsmelle plansje nr 44
Kr 375,00
Russekål plansje nr 43
Kr 375,00